Να μείνει δημόσια η ΕΣΥΕ: Ανακοίνωση της Παρέμβασης Εργαζομένων στην Γ.Γ. ΕΣΥΕ

τ.280, 18/12/2009

Με αφορμή την προσπάθεια να χρεωθεί στους εργαζόμενους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η «δημιουργική λογιστική» που εφάρμοζαν συστηματικά οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, η Παρέμβαση Εργαζομένων στην ΕΣΥΕ κυκλοφόρησε μια αποκαλυπτική ανακοίνωση. Δημοσιεύουμε αποσπάσματα αυτής της ανακοίνωσης.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία λειτουργεί ως Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και κατόπιν Οικονομικών από τη δεκαετία του ’90. Επί υπουργίας Χριστοδουλάκη (2003) της προηγούμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τέθηκε το θέμα της «ανεξαρτητοποίησης» της Υπηρεσίας. Μετά από τη δίμηνη απεργία των εργαζομένων το νομοσχέδιο έμεινε στα συρτάρια. Η επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ είχε δεσμευτεί να μην αλλάξει το νομικό καθεστώς και δεν τόλμησε να αθετήσει την υπόσχεσή της. […]

Ο σημερινός υπουργός Οικονομικών με το πρόσχημα της αναξιοπιστίας των στοιχείων που αφορούν κυρίως τα οικονομικά μεγέθη και της δυσαρέσκειας στη Eurostat, μας έστειλε ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο αλλάζει νομική μορφή η υπηρεσία. Μετατρέπεται σε ΝΠΔΔ και διοικείται από ένα ΔΣ του οποίου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος διορίζονται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Για ποια ανεξαρτησία μιλάμε; […]

Η πολιτική ανάγνωση του νομοσχεδίου λέει ότι η δημόσια υπηρεσία διαλύεται, δένεται περισσότερο στην πολιτική βούληση του υπουργείου, αφού το τελευταίο διορίζει ουσιαστικά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΔΣ. Επίσης στο ΔΣ συμμετέχουν ο ΣΕΒ, μέσω του Ινστιτούτου Οικονομικών και βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η Τράπεζα Ελλάδος κ.λπ. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο σε εννεαμελές συμβούλιο.

Η δικαιολογία για όλα αυτά είναι ότι τα στοιχεία που παράγει η Στατιστική «μαγειρεύονται» και είναι αναξιόπιστα. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι τα οικονομικά στοιχεία τα χειρίζονται οι κυβερνήσεις όπως τους συμφέρει. Επίσης είναι γνωστό ότι η υπηρεσία παράγει στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. […]

Εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα δουλεύουν ρολόι και ότι έχουμε τη στατιστική πληροφορία που επιθυμεί η κοινωνία. Όμως κανείς δεν μας έχει πείσει ως σήμερα ότι επιδιώκει αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση, ούτε η σοσιαλίζουσα φρασεολογία του υπουργού. Για να αποκτήσουμε μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να αποφασίσει η εξουσία να βάλει τη Στατιστική στη λογική της έρευνας για όλα τα κοινωνικά θέματα, να την ενισχύσει οικονομικά για να μπορεί να ερευνά ανεμπόδιστα και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα για να ασκεί κοινωνική πολιτική, δηλαδή μιλάμε για μια άλλη εξουσία με άλλο προσανατολισμό. […]

Αλλά περισσότερο επιμένουμε ότι πρέπει να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για τη στατιστική πληροφορία που χρειάζονται οι χρήστες και η κοινωνία της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Οι εργαζόμενοι που παράγουν τα στοιχεία, τα συνδικάτα, όσοι τα χρησιμοποιούν, οι άνθρωποι της εκπαίδευσης, της διανόησης και της στατιστικής επιστήμης έχουν κατά κύριο λόγο θέση σ’ αυτό το διάλογο. […]

Ζητούμε να σταθείτε αλληλέγγυοι στον αγώνα μας για να υπερασπίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της στατιστικής πληροφορίας και τη βελτίωσή της ούτως ώστε να αποτυπώνει την κοινωνική πραγματικότητα.