Ο Μ. Κωστόπουλος εκτός ΚΕΔΑ και ΣυΡιζΑ

τ.218, 11/5/2007 (ένθετο το τ.2 του Δικτύου Κριτικής και Δράσης στην Παιδεία)

Σε μακροσκελή επιστολή του στις 9/5 ο Μ. Κωστόπουλος εξηγεί τους λόγους της παραίτησής του από την ΚΕΔΑ, χρησιμοποιώντας οξύτατους χαρακτηρισμούς για πολλά που συμβαίνουν στο ΣυΡιζΑ και στην ΚΕΔΑ. Στο επόμενο φύλλο θα αναφερθούμε στην τοποθέτηση αυτή και στις εξελίξεις, ιδιαίτερα στα σημεία που ο Μ. Κωστόπουλος κάνει αναφορά στην ΚΟΕ.