Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, του Α.Χ.

τ.278, 20/11/2009

Έγινε στην Αθήνα, στις 6-8 Νοεμβρίου, το 24ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών. Στο Δ.Σ. της Π.Ο.Λ. οι δυνάμεις της ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ διατήρησαν ευρεία απόλυτη πλειοψηφία. Το συνέδριο δεν χαρακτηρίστηκε από πολύ πλούσιο προβληματισμό για την κατάσταση των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος. Η πλειοψηφία των τοποθετήσεων, που επαναλάμβαναν επιχειρήματα για την υπεροχή του ΠΑΜΕ, ο ασφυκτικός έλεγχος σχετικά με τους προσκεκλημένους και τα ψηφίσματα έδωσαν έναν κομματικό τόνο στο συνέδριο.

Η Ένωση Εργαζομένων (ΚΟΕ) πρότεινε κοινή εκλογική κάθοδο όσων αριστερών δυνάμεων μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς αρνήθηκαν οποιαδήποτε συζήτηση (αδιαφορώντας αν έτσι θα χάριζαν μία έδρα στην ΠΑΣΚΕ). Τελικά, η συνεργασία Αυτόνομης Παρέμβασης – Ένωσης Εργαζομένων εξέλεξε μία έδρα στο Δ.Σ. και μία ακόμα στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Λίγες μέρες πριν από το συνέδριο, εκδόθηκε η απόφαση του ΟΜΕΔ για τη σύμβαση των λογιστών για το έτος 2009. Η νέα σύμβαση προβλέπει αυξήσεις μόλις 1% από 1/1/2009 και 5% από 1/11/2009! Είναι φανερό ότι απαραίτητος όρος για να κατοχυρώσουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα οι εργαζόμενοι δεν είναι η ένταξη σε κάποιο φανταστικό “ταξικό πόλο” αλλά η πλατιά οργάνωση και συσπείρωσή τους.

Α.Χ.