14 χρόνια Αριστερά! Ο θετικός απολογισμός ενός κύκλου που (δεν) κλείνει

Είναι πράγματι δύσκολο να γράψει κανείς για τα δεκατέσσερα χρόνια μιας εφημερίδας, ιδιαίτερα κάτω από το βάρος ότι τούτο το φύλλο αποτελεί το τελευταίο της. Δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση αυτή που έχουμε σαν συντακτική επιτροπή, απέναντι στους εαυτούς μας αλλά και στους αναγνώστες μας, παρά μόνο αν η αποτίμηση γίνει με βάση […]

Όλο το άρθρο